Projekta iemesli un uzdevumi

Agrāk izmantotās uzskaites sistēmas bija novecojušas un vairs netika galā ar jauniem uzdevumiem. Grāmatvedības, noliktavu un akcīzes uzskaites tika veiktas dažādās programmās, kas atšķīrās ne tikai ar platformu, bet arī organizāciju. Izmantoto programmu daudzums palielinājās līdz ar atvasināto juridisko personu skaita palielināšanos.

Bija nepieciešams apvienot visu juridisko personu uzskaiti un visas operācijas vienā mūsdienīgā vidē, kā arī atrisināt lielu daudzumu stratēģisko un ikdienišķo uzdevumu, to skaitā:

 • galveno biznesa procesu optimizācija;
 • naftas produktu pareizas uzskaites organizācija pēc masas un apjoma;
 • personāla caurlaidspējas un produktivitātes paaugstināšana;
 • efektīva visu juridisko personu konsolidēto pārskatu organizācija;
 • augsta līmeņa datu aizsardzības nodrošināšana;
 • savlaicīga aktuālās informācijas saņemšana par uzņēmuma darbībām izsvērtu lēmumu pieņemšanai.

Sistēmas ieviešanas process

Par jaunās sistēmas pamatu tika ņemta 1C:Uzņēmums platforma, kā arī mūsu pašu iestrādne naftas un gāzes jomai, kura tiek attīstīta jau kopš 1999. gada.

Dažos posmos tika ieviesta komplicēta sistēma. Tajā tika pārnesti visi nepieciešamie dati, izstrādātas dokumentu veidlapas, iestatīti un pabeigti trūkstošie mehānismi, kā arī integrētas noliktavu iekārtas. Rezultātā radās sistēma, kas ir pilnībā pielāgota uzņēmuma darba specifikai. Tā kļuva par vienotu darba telpu galvenā biroja un naftas bāzes darbiniekiem.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā, uzņēmums AVT NAFTA ieguva unikālu produktu, kas pilnībā ietver visas darbības jomas un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • izzuda vajadzība manuāli vākt konsolidētos datus no vairākām juridiskajām personām un stundām ilgi gatavot pārskatus, šo funkciju tagad sistēma izpilda automātiski;
 • par 300 cilvēkstundām mēnesī samazinājās darba ieguldījums uzskaites veikšanai, pateicoties datu dublēšanas vajadzības novēršanai, operāciju lielākās daļas automatizācijai, kā arī ergonomiskajai saskarnei;
 • tika automatizēta datu pārraide par rezervuāru stāvokli no mērierīcēm tieši sistēmā;
 • tika optimizēts noliktavas darbs, novērstas darbinieku dīkstāves, kas līdz šim veidojam apmēram 8% no darba laika;
 • tika organizēta naftas produktu uzskaite ar visu nepieciešamo parametru fiksāciju (masa, apjoms, temperatūra) un to pastāvīgu pārrēķinu;
 • akcīzes nodokļa pārskatu sagatavošana un nodošana kļuva iespējama automātiski no sistēmas.

Šodien sistēma veiksmīgi tiek ekspluatēta 24/7 režīmā, ar to strādā ap 30 lietotāju. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrība sniedz uzturēšanas pakalpojumus, kā arī attīsta sistēmu.

Par uzņēmumu AVT NAFTA

 • darbības joma: naftas produktu vairumtirdzniecība un pārkraušana
 • strādājošo skaits: 100
 • dibināšanas gads: 1996
 • apgrozījums 2011. gadā: 43 milj. LVL
 • www.avtnafta.lv

Ieviestais risinājums

 • ERP sistēma 1С:Uzņēmums naftas un gāzes jomai

Automatizācijas jomas

 • vairumtirdzniecība
 • pārkraušana
 • noliktavas
 • ražošana
 • loģistika
 • attiecības ar klientiem
 • grāmatvedība
 • personāla vadība
 • plānošana
 • atskaites un pārskati

Automatizācijas objekti

 • centrālais birojs
 • 4 naftas bāzes
 • autoparks

Informācija par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 30
 • projekta realizācijas ilgums: 7 mēneši
 • ieviešanas gads: 2010

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • 2 konsultanti
 • 2 programmētāji
 • IT speciālists
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā