Projekta iemesli un uzdevumi

Pēdējos gados sabiedrība DABA VES piedzīvo strauju izaugsmi, vairākas reizes ir pieaudzis klientu skaits un pārdošanas apjomi. Parādījušies arī jauni uzņēmējdarbības virzieni, kas prasa specifisku uzskaiti. Iepriekš izmantotās programmas vairs nespēja tikt galā ar pieaugošo informācijas apjomu. Datu iegūšanai un apstrādei bija nepieciešams ieguldīt papildu darbaspēka resursus, bet daudzi aprēķini vispār tika veikti manuāli. Sabiedrības stratēģiskais mērķis ir vadošo tirgus pozīciju iekarošana, kas prasa atbilstošas programmatūras.

Bija acīmredzama nepieciešamība atteikties no esošo programmu izmantošanas un ieviest vienotu mūsdienīgu sistēmu, kas spētu atrisināt daudzus uzdevumu, tostarp:

 • galveno biznesa procesu optimizācija;
 • ieguldītā laika samazinājums datu apstrādei;
 • personāla caurlaidības spēju un produktivitātes palielinājums;
 • efektīva visu juridisko personu konsolidēto pārskatu organizācija;
 • savlaicīga aktuālās informācijas saņemšana par uzņēmuma darbību izsvērtai lēmumu pieņemšanai.

Sistēmas ieviešanas process

Par pamatu jaunajai sistēmai tika ņemta platforma 1С:Uzņēmums, kā arī mūsu pašu iestrādnes ražošanas un loģistikas vajadzībām. Tirdzniecības pārstāvju darbs tika automatizēts ar viedtālruņu un integrētās mobilās sistēmas AGENT PLUS palīdzību.

Dažos posmos tika ieviesta komplicēta sistēma. Tajā tika pārnesti visi nepieciešamie dati, izstrādātas dokumentu veidlapas, uzstādīti un papildus iestrādāti trūkstošie mehānismi. Rezultātā tika iegūta sistēma, kas pilnībā automatizē sabiedrības darbību, ievērojot tās specifiku. Daži mehānismi tika ievērojami uzlaboti, citi − izstrādāti no nulles.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā sabiedrība DABA VES ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visas darbības sfēras un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • atkrita nepieciešamība manuāli vākt konsolidētos datus par vairākām juridiskām personām un stundām ilgi gatavot pārskatus, šo funkciju tagad sistēma veic automātiski;
 • pasūtījumu apstrādes vidējais laiks ir samazināts no 72 līdz 24 stundām, jo tagad tie automātiski nonāk sistēmā no tirdzniecības pārstāvju viedtālruņiem, apejot faksu un e-pastu;
 • tika novērsts neizpildīto (aizmirsto) pasūtījumu faktors, kuru apjoms iepriekš sasniedza 5 % no kopējā apgrozījuma
 • tika optimizēts noliktavas darbs, izskaustas darbinieku dīkstāves, kas līdz šim sasniedza 12 % no darba laika;
 • tika optimizēts automašīnu piekraušanas process – tika izskausti nepilnīgi piekrautu mašīnu nosūtīšanas gadījumi;
 • par 500 cilvēkstundām mēnesī tika samazinātas darbaspēka izmaksas uzskaites kārtošanai (vairāk nekā 15 000 dokumentu mēnesī), pateicoties datu dublēšanas nepieciešamības novēršanai, lielākās daļas operāciju automatizācijai, kā arī ergonomiskajām saskarnēm;
 • parādījās iespēja pilnībā kontrolēt tirdzniecības pārstāvju darbu, tostarp, atainojot viņu GPS koordinātes kartē.

Šodien sistēma tiek veiksmīgi ekspluatēta 24/7 režīmā, un ar to strādā vairāk nekā 40 lietotāju. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz uzturēšanas pakalpojumus, kā arī attīsta sistēmu.
Kopš sistēmas ieviešanas brīža sabiedrību grupas DABA VES apgrozījums pieaudzis no 2,5 milj. (2010. gads) līdz 3,5 milj. (2011. gads) LVL.

Par uzņēmumu DABA VES

 • darbības joma: ūdens un bezalkoholisko dzērienu ražošana, pārtikas preču vairumtirdzniecība
 • strādājošo skaits: 100
 • dibināšanas gads: 2001
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: 3,5 milj. LVL
 • www.dabaves.lv

Ieviestie risinājumi

 • ERP sistēma 1С:Uzņēmums
 • sistēma AGENT PLUS tirdzniecības pārstāvjiem

Automatizācijas jomas

 • vairumtirdzniecība
 • tirdzniecības pārstāvju darbs
 • noliktavas
 • ražošana
 • loģistika
 • attiecības ar klientiem
 • mārketings
 • grāmatvedība
 • personāla vadība
 • akcīzes preču uzskaite
 • plānošana
 • pārskati un atskaites

Automatizācijas objekti

 • galvenais birojs
 • 4 noliktavu kompleksi
 • ražošanas cehs
 • autoparks

Informācija par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 40
 • projekta realizācijas ilgums: 9 mēneši
 • ieviešanas gads: 2010-2011

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • 3 konsultanti
 • 4 programmētāji
 • IT speciālists
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā