Projekta iemesli un uzdevumi

Palielinoties autobusu skaitam un darbu apjomam, parādījās nepieciešamība automatizēt remonta ceha darbu. Iepriekš visa uzskaite tikai veikta Excel programmā, kas ierobežoja analīzes iespējas. Turklāt darbu un rezerves daļu uzskaite prasīja arvien vairāk darbaspēka ieguldījuma no personāla puses.

Bija acīmredzama nepieciešamība ieviest pilnvērtīgu sistēmu, kas spētu risināt daudzus uzdevumus, tostarp:

 • galveno biznesa procesu optimizācija;
 • laika samazinājums datu apstrādei;
 • autobusu dīkstāves laika samazinājums;
 • rezerves daļu analogu izmantošanas automatizācija;
 • darbnīcu nepārtraukta nodrošināšana ar rezerves daļām;
 • personāla caurlaidības spējas un produktivitātes paaugstināšana;
 • savlaicīga aktuālās informācijas saņemšana par uzņēmuma darbību izsvērtai lēmumu pieņemšanai.

Sistēmas ieviešanas process

Par pamatu jaunajai sistēmai tika ņemta programma ALFA-AUTO, kas izstrādāta uz 1C:Uzņēmums platformas tieši autoservisu un autosalonu vajadzībām.

Dažos posmos tika ieviesta jaudīga uzskaites sistēma. Tajā tika pārnesti visi nepieciešamie dati, izstrādātas dokumentu veidlapas, iestatīti un papildus iestrādāti trūkstošie mehānismi. Galarezultātā tika iegūta sistēma, kas pilnībā automatizē komercsabiedrības darbību, ievērojot tās specifiku. Daži mehānismi tikai būtiski uzlaboti, citi − uzrakstīti no nulles.

Dažādu sistēmas fragmentu ieviešana vairākos posmos ļāva pasūtītāja darbiniekiem pakāpeniski pierast pie jaunās programmas, kā arī precīzāk noformulēt savas prasības.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā komercsabiedrība ECOLINES ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visas tās darbības jomas, it īpaši uzskaiti, tostap:

 • idējais remonta pieprasījumu apstrādes laiks tikai samazināts vairākas reizes, jo radās iespēja izsekot/plānot darbnīcu un darbinieku noslodzi reālā laika režīmā;
 • autobusi vairs nestāvēja rindā uz ieplānoto remonta vai tehnisko apkopi, jo detalizēta darbu plānošana ļauj precīzi noteikt laiku, kad iespējams uzsākt remontu;
 • tika izskausti gadījumi, kad uz vietas trūka rezerves daļu, pateicoties detaļu mēneša vidējā patēriņa automatizētai analīzei un remontu plānošanai;
 • optimizēta rezerves daļu piemeklēšana remontam, ņemot vērā lētākās/pieejamākās no nepieciešamajām detaļām;
 • par 200 cilvēkstundām mēnesī samazinājās darbaspēka izlietojums uzskaites kārtošanai, pateicoties datu dublēšanas nepieciešamības novēršanai, vairuma operāciju automatizācijai, kā arī programmas ergonomiskajām saskarnēm;
 • pusotru reizi palielinājās izpildīto remontu skaits.

Šodien sistēma tika sekmīgi ekspluatēta, ar to strādā vairāk nekā 15 lietotāju. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz uzturēšanas pakalpojumu, kā arī attīsta sistēmu.

Par uzņēmumu ECOLINES

 • juridiska persona: NORMA-A
 • darbības joma: pasažieru pārvadājumi
 • strādājošo skaits: 280
 • dibināšanas gads: 1993
 • apgrozījums 2011. gadā: >10 milj. LVL
 • www.ecolines.net

Ieviestais risinājums

 • ALFA-AUTO

Automatizētās jomas

 • darba plānošana
 • kalkulāciju uzskaite
 • nomenklatūras kārtošana
 • pasūtījumu noformēšana
 • noliktavu uzskaite
 • atskaites un pārskati

Automatizētie objekti

 • galvenais birojs
 • remonta cehs

Informācija par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 15
 • projekta realizācijas ilgums: 20 mēnešu
 • ieviešanas gads: 2011-2013

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • 2 konsultanti
 • 2 programmētāji
 • IT speciālists
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā