Projekta iemesli un uzdevumi

Pēc komercsabiedrību apvienošanās, kopēja IT infrastruktūra izrādījās ļoti nesaskaņota. Dažādu firmu degvielas uzpildes stacijās tika izmantotas atšķirīgas kasu sistēmas, kuras savukārt bija saistītas ar dažādām uzskaites sistēmām birojos. Lielākajā daļā degvielas uzpildes staciju (20 tirdzniecības punktu) kasu sistēma bija morāli novecojusi un neatbilda uzticamības prasībām. Turklāt dažādu juridisko personu uzskaite notika atsevišķi cita no citas, kas neļāva sagatavot kopēju pārskatu.

Projekta mērķis bija visas IT infrastruktūras modernizācija. Bija nepieciešams no tās izveidot vienotu mūsdienīgu darba vidi. Pēc esošās situācijas analīzes tika nosprausti projekta globālie uzdevumi:

 • 20 degvielas uzpildes staciju novecojošo kasu sistēmu nomaiņa uz jauno speciāli izstrādāto POS sistēmu;
 • divu dažādu kasu sistēmu sinhronizācija datu apmaiņai tiešsaistes režīmā;
 • kopīgas uzskaites sistēmas ieviešana galvenajā birojā, kas spētu automatizēt lielu loku pārvaldes uzdevumu;
 • datu apmaiņas organizācija starp kases sistēmām un centrālā biroja uzskaites sistēmu konsolidēto pārskatu sagatavošanai;
 • tirdzniecības personāla mehāniskā un rutīnas darba apjoma samazinājums, datu dubultās ievades novēršana.

Sistēmas ieviešanas process

Par jaunās sistēmas pamatu tika ņemta 1C:Uzņēmums platforma, kā arī mūsu pašu iestrādne naftas un gāzes jomai, kura tiek attīstīta jau kopš 1999. gada. DUS vajadzībām mēs izstrādājām speciālu programmatūru – pilnvērtīgu POS sistēmu ar iebūvētiem fiskālajiem moduļiem un pieslēgumu visām iekārtām. Turklāt no kases sistēmas tiek vadītas arī degvielas izdales iekārtas.

Dažos posmos tika ieviesta komplicēta sistēma. Visas tās sastāvdaļas tika droši integrētas savā starpā, iestatīta datu apmaiņas iespēja tiešsaistē. Turklāt sistēma ir aprīkota arī ar tiešsaistes datu apmaiņas iespēja ar degvielas pārdošanas kontroles sistēmu zemkopības vajadzībām zemniekiem (LAD).

Projekta rezultātā tika modernizēta IТ infrastruktūra, kas kļuva par vienotu informācijas telpu, kas ļāva sagatavot kopējos pārskatus jebkurā griezumā.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā sabiedrība GOTIKA AUTO ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visas darbības jomas un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • atkrita nepieciešamība manuāli vākt konsolidētos datus par vairākām juridiskajām personām un stundām ilgi gatavot pārskatus, šo funkciju tagad sistēma veic automātiski;
 • par 400 cilvēkstundām mēnesī samazinātas darbaspēka izmaksas, pateicoties automatizētai datu apmaiņai starp centrālo biroju un DUS;
 • ērtas saskarnes daudzkārt ir paātrinājušas klientu apkalpošanu tirdzniecības vietās;
 • par 50 % samazināti degvielas zudumu/zagšanas gadījumi uzpildes stacijās, pateicoties pastāvīgai degvielas līmeņa kontrolei rezervuāros;
 • ievērojami samazināti loģistikas izdevumi, pateicoties automatizētai optimālo degvielas izvadāšanas uz DUS maršrutu plānošanas sistēmai;
 • sortimenta optimālā daudzuma aprēķina un sarakstu sistēma ļāva palielināt preču apgrozījumu un paaugstināt katras tirdzniecības vietas rentabilitāti.

Šodien sistēma tiek veiksmīgi ekspluatēta 24/7 režīmā un ar to strādā ap 50 lietotāju. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz pavadošos pakalpojumu, kā arī attīsta sistēmu.
Kopš sistēmas ieviešanas brīža sabiedrības GOTIKA AUTO apgrozījums ir pieaudzis no 8 milj. (2010. gadā) līdz 28 milj. (2011. gadā) LVL.

Par uzņēmumu GOTIKA AUTO

 • darbības joma: degvielas uzpildes staciju tīkls
 • strādājošo skaits: 200
 • dibināšanas gads: 1993
 • DUS skaits: 33
 • apgrozījums 2011. gadā: 28 milj. LVL
 • www.gotikaauto.lv

Ieviestie risinājumi

 • ERP sistēma naftas un gāzes nozarei
 • kases (POS) sistēma

Automatizētās jomas

 • mazumtirdzniecība
 • noliktavas
 • loģistika
 • attiecības ar klientiem
 • grāmatvedība
 • personāla vadība
 • plānošana
 • sortimenta vadība
 • pārskati un atskaites

Automatizācijas objekti

 • galvenais birojs
 • 30 DUS
 • autoparks

Informācija par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 50
 • projekta realizācijas ilgums: 12 mēnešu
 • ieviešanas gads: 2010-2011

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • 3 konsultanti
 • 2 programmētāji
 • IT speciālisti
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā