Projekta iemesli un uzdevumi

Pēc tam, kad kreditēšanas daļa tika nodalīta kā autonoma struktūra, kļuva nepieciešams izstrādāt speciālu uzskaites sistēmu. Bija jāautomatizē hipotekāro kredītu piešķiršana un to turpmāka apkalpošana un pilnībā jānošķir šis darbības virziens no bankas galvenās darbības. Ievērojot, ka šajā struktūrā ir iesaistītas vairākas juridiskas personas, bija nepieciešams arī organizēt iespēju iegūt konsolidētos pārskatus. Galvenie projekta automatizācijas uzdevumi:

 • vienotas uzskaites sistēmas izveidošana kredītportfeļa vadībai;
 • efektīva visu juridisko personu konsolidēto pārskatu organizācija ar iespēju saņemt pārskatus tiešsaistes režīmā;
 • augsta datu aizsardzības līmeņa nodrošināšana;
 • personāla mehāniskā un rutīnas darba apjoma samazināšana;
 • savlaicīga aktuālās informācijas saņemšana katra kredīta/nekustamā īpašuma objekta griezumā.

Sistēmas ieviešanas process

Sistēmas ieviešana tika uzsākta, veicot rūpīgu esošo biznesa procesu analīzi. Tika sagatavots ieviešanas plāns, kas ietver sevī sistēmas izstrādes, tās testēšanas posmus, lietotāju apmācību un turpmāko konsultēšanu.

Par jaunās sistēmas pamatu tika ņemta standarta tipveida programma 1C:Grāmatvedība, kas projekta realizācijas ietvaros tika ievērojami pārstrādāta un pilnībā pielāgota bankas darbības specifikai. Automatizācijas projekta rezultātā bankā tika ieviesta unikāla vadības sistēma, kas atrisina plašu jautājumu loku.
Dažos posmos tika ieviesta komplicēta sistēma. Uz to tika pārnesti visi nepieciešamie dati, izstrādātas dokumentu veidlapas, iestatīti un papildus iestrādāti trūkstošie mehānismi. Rezultātā tika iegūta sistēma, kas pilnībā automatizē komercsabiedrības darbību, ievērojot tās specifiku.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā sabiedrība ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visas darbības jomas un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • tika automatizēti galvenie kredītu apkalpošanas procesi, ieskaitot:
  • ērtu kreditējamo nekustamā īpašumu objektu reģistrāciju;
  • automatizētu kredīta procentu aprēķinu, izmantojot sarežģītu aprēķina algoritmu;
  • automatizētu maksājumu grafika sagatavošanu.
 • par 200 cilvēkstundām mēnesī tika samazinātas darbaspēka izmaksas uzskaites kārtošanā, pateicoties datu dublēšanas nepieciešamības novēršanai, vairuma operāciju automatizācijai, kā arī ergonomiskām saskarnēm;
 • atkrita nepieciešamība manuāli vākt konsolidētos datus par vairākām juridiskām personām un stundām ilgi gatavot atskaites, šo funkciju tagad sistēma veic automātiski;
 • tika paaugstināta finanšu stabilitāte, pateicoties finanšu analīzes un plānošanas instrumentu ieviešanai;
 • nodrošināta datu glabāšana bankas vispārējās drošības sistēmas ietvaros.

Šobrīd sistēma tiek veiksmīgi ekspluatēta. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz uzturēšanas pakalpojumu, kā arī attīsta sistēmu.

Par LATVIJAS BIZNESA BANKU

 • darbības joma: finanšu pakalpojumi
 • www.lbb.lv

Ieviestais risinājums

 • ERP sistēma kredītportfeļa vadībai

Automatizācijas jomas

 • grāmatvedība
 • nekustamā īpašuma objektu pārvalde
 • attiecības ar klientiem
 • rēķinu sagatavošana
 • pārskati un atskaites

Informācija par projektu

 • projekta realizācijas ilgums: 4 mēneši
 • ieviešanas gads: 2011

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • konsultants
 • programmētājs
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā