Projekta iemesli un uzdevumi

Pēdējos gados komercsabiedrība LD STELS piedzīvo strauju izaugsmi, daudzkārt ir pieaudzis klientu skaits un pārdošanas apjomi. Vairākas reizes ir palielināts sortiments. Darba specifika ar tirdzniecības tīkliem prasa precīzu noteikto termiņu ievērošanu, kā arī nepieciešamo rezervju pietiekamību. Sabiedrības stratēģiskais mērķis ir iekarot jaunas vadošās pozīcijas tirgū, kas prasa atbilstošas programmatūras.

Bija acīmredzama nepieciešamība ieviest jaudīgu mūsdienīgu sistēmu, kas spētu atrisināt daudzus uzdevumus, tostarp:

 • optimizēt galvenos biznesa procesus;
 • samazināt datu apstrādei veltīto laiku;
 • paaugstināt personāla caurlaidības un produktivitātes iespējas;
 • automatizēt tirdzniecības operācijas ar lielākajiem mazumtirdzniecības tīkliem;
 • savlaicīgi saņemt aktuālo informāciju par uzņēmuma darbību izsvērtai lēmumu pieņemšanai.

Sistēmas ieviešanas process

Sabiedrība LD STELS vairākus gadus izmantoja sistēmu 1C:Uzņēmums no cita piegādātāja. Tika nolemts izstrādāt tā uzlabojumus un pieaudzēt tai trūkstošās funkcionālās iespējas. Tirdzniecības pārstāvju darbs tika automatizēts ar viedtālruņu un integrētās mobilās sistēmas AGENT PLUS palīdzību.

Vairākos posmos tika ieviesta komplicēta sistēma. Tajā tika pārnesti visi nepieciešamie dati, izstrādātas dokumentu veidlapas, iestatīti un papildus iestrādāti trūkstošie mehānismi. Rezultātā tika iegūta sistēma, kas pilnībā automatizē sabiedrības darbību, ievērojot tās specifiku. Daži mehānismi tika būtiski uzlaboti, citi – izstrādāti no nulles. Tika ieviesti jauni tirgzinības risinājumi – jauni mehānismi pārdošanas veicināšanai. Izstrādātas unikālas krājumu plānošanas sistēmas, ņemot vērā akcijas un citus tirgzinības pasākumus.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā komercsabiedrība LD STELS ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visus procesus un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • pasūtījumu apstrādes vidējais ilgums samazināts no 72 līdz 24 stundām, jo tagad tie automātiski nonāk sistēmā no tirdzniecības pārstāju viedtālruņiem bez faksa un e-pasta izmantošanas;
 • par 200 cilvēkstundām mēnesī tika samazinātas darbaspēka izmaksas uzskaites kārtošanai, pateicoties datu dublēšanas nepieciešamības novēršanai, daudzu operāciju automatizācijai, kā arī ergonomiskajām saskarnēm;
 • optimizēts automašīnu piekraušanas process – izskausti nepilnīgi piekrautu mašīnu nosūtīšanas gadījumi;
 • adrešu glabāšanas ieviešana noliktavās palielināja pasūtījumu savākšanu par 15-20 %;
 • tika optimizēts noliktavu darbs, izskaustas darbinieku dīkstāves, kas līdz šim sasniedza 8 % no darba laika;
 • ir parādījusies iespēja pilnībā kontrolēt tirdzniecības pārstāvju darbu, tostarp, iegūstot viņu GPS koordinātes kartē.

Šodien sistēma veiksmīgi tiek ekspluatēta, tajā strādā 35 lietotāji. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz uzturēšanas pakalpojumus, kā arī attīsta sistēmu.

Par uzņēmumu LD STELS

 • darbības joma: kosmētisko līdzekļu un sadzīves ķīmijas tirdzniecība
 • strādājošo skaits: 45
 • dibināšanas gads: 2000
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: > 1,5 milj. LVL
 • www.ldstels.lv

Ieviestie risinājumi

 • ERP sistēma vairumtirdzniecības jomai
 • sistēma AGENT PLUS tirdzniecības pārstāvjiem

Automatizācijas jomas

 • vairumtirdzniecība
 • tirdzniecības pārstāvju darbs
 • noliktavas
 • loģistika
 • attiecības ar klientiem
 • mārketings
 • grāmatvedība
 • personāla vadība
 • plānošana
 • atskaites un pārskati

Automatizācijas objekti

 • centrālais birojs
 • mazumtirdzniecības tīkls

Informācija par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 35
 • projekta realizācijas ilgums: 12 mēnešu
 • ieviešanas gads: 2012-2013

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • konsultants
 • programmētājs
 • IT speciālists
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā