Projekta iemesli un uzdevumi

Veikalu tīkls SIBERIKA ir strauji izaudzis no 4 tirdzniecības vietām 2010. gadā līdz 14 2012. gadā. Esošā sistēma netika galā ar pieaugošo datu apjomu, darbs ar to prasīja lielus darbaspēka ieguldījumus. Datu apmaiņa starp veikaliem un centrālo biroju neatbilda operativitātes prasībām, bet vairākas nepieciešamās prasības vispār nebija iespējams īstenot.

Bija acīmredzama nepieciešamība ieviest jaudīgu mūsdienīgu sistēmu, kas spētu atrisināt daudzus uzdevumus, tostarp:

 • ieviest katrā veikalā pilnvērtīgu POS sistēmu;
 • apvienot visas tirdzniecības vietas vienotā sistēma ar pastāvīgu datu apmaiņas iespēju;
 • paaugstināt pārdevēju caurlaidības spēju ar ergonomisku saskarņu palīdzību;
 • nodrošināt savlaicīgu aktuālas informācijas saņemšanu par atsevišķu veikalu darbību un tirdzniecības tīklu kopumā, lai varētu pieņemt izsvērtus lēmumus;
 • īstenot klientu lojalitātes politiku;
 • sinhronizēt mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības sistēmas.

Sistēmas ieviešanas process

Sabiedrībā SIBERIKA vairākus pēdējos gadus tika izmantota sistēma 1C:Uzņēmums no cita piegādātāja. Tika nolemts to uzlabot un pieaudzēt tai trūkstošās funkcionālās iespējas.

Rezultātā tika iegūta sistēma, kas pilnībā automatizē atsevišķu tirdzniecības vietu darbību. Dažiem mehānismiem izstrādāti būtiski papildinājumi, citi − izstrādāti no jauna. Tika ieviesti jauni tirgzinības risinājumi – jauni pārdošanas veicināšanas mehānismi. Galvenā prasība jaunajai sistēmai bija ieviešanas vieglums katrā tirdzniecības vietā, pieslēdzamā aprīkojuma standartizācija un apguves ātrums jaunu pārdevēju apmācīšanā.

Priekšrocības pēc ieviešanas

Ieviešanas rezultātā sabiedrība SIBERIKA ieguva unikālu produktu, kas pilnībā aptver visus procesus un uzskaites īpatnības, tostarp:

 • pastāvīga datu apmaiņa ļauj operatīvi reaģēt uz nepieciešamību palielināt klāstu veikalos un nepieļaut preču trūkumu;
 • ērtas un intuitīvi saprotamas saskarnes ļauj apmācīt jaunu pārdevēju ne ilgāk kā 2 stundu laikā;
 • ieviesti klientu lojalitātes mehānismi, to skaitā klientu karšu uzskaite ar dažādiem atlaižu aprēķinu mehānismiem;
 • par 100 cilvēkstundām samazinātas darbaspēka izmaksas uzskaites kārtošanai centrālajā birojā, pateicoties datu dublēšanas novēršanas nepieciešamībai, daudzu operāciju automatizācijai, kā arī automatizētai sinhronizācijai starp tirdzniecības vietām.

Šodien sistēma tiek veiksmīgi ekspluatēta 14 veikalos. Uz pastāvīgiem pamatiem mūsu sabiedrības darbinieki sniedz uzturēšanas pakalpojumus, kā arī attīsta sistēmu.

Par uzņēmumu SIBERIKA

 • darbības joma: kosmētikas preču veikalu tīkls
 • strādājošo skaits: 45
 • dibināšanas gads: 2000
 • veikalu skaits: 14
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: 1,5 milj. LVL
 • www.siberika.lv

Ieviestais risinājums

 • ERP sistēma mazumtirdzniecības jomai

Automatizētās jomas

 • mazumtirdzniecība
 • noliktavas
 • attiecības ar klientiem
 • mārketings
 • personāla vadība
 • sortimenta vadība
 • plānošana

Automatizētie objekti

 • centrālais birojs
 • mazumtirdzniecības tīkls

Informācia par projektu

 • automatizēto darba vietu skaits: 15
 • projekta realizācijas ilgums: 3 mēneši
 • ieviešanas gads: 2012

Projekta komanda

 • projekta vadītājs
 • biznesa analītiķis
 • konsultants
 • programmētājs
 • IT speciālists
Šis materiāls ir pieejams lejuplādēšanai Atvert PDF formātā