1C - pieeja projektiem

Informācijas sistēmu izveidošana un ieviešana ir ļoti sarežģīts process. Sekmīgam projekta iznākumam īpaši svarīga ir sadarbība un savstarpēja sapratne starp izpildītāju un pasūtītāju. Tādēļ mēs pievēršam lielu uzmanību pasūtītāja iesaistei katrā sistēmas ieviešanas posmā.

Apkopojot savu projektu ieviešanas pieredzi, mēs esam izstrādājuši unikālu, un pats svarīgākais − efektīvu jebkuras sarežģītības pakāpes projektu vadības tehnoloģiju, kas ir iekšējas kvalitātes veicināšanas sistēmas sastāvdaļa un tā ļauj:

 • ievērot norunāto projekta darbu saturu, termiņus un budžetu
 • sniegt augstākās kvalitātes produktus un pakalpojumus
 • nodrošināt pasūtītāja iecerēto rezultātu
 • samazināt projekta riskus
Stingri ievērojot projekta tehnoloģiju, izpildītājs un pasūtītājs var sasniegt loģisku tā rezultātu maksimāli ērtos apstākļos.

 

Projekta posmi

Ieviešana tiek veikta secīgi, sākot ar svarīgākajām apakšsistēmām. Atkarībā no atbildīgo personu noslodzes, paredzamajiem lietotājiem un citiem pasūtītāja resursiem, katras apakšsistēmas ieviešanai tiek izvēlēti visoptimālākie termiņi. Katras apakšsistēmas ieviešana − tas ir atsevišķs projekts ar saviem uzdevumiem, termiņu, kā arī budžetu, un tas sastāv no šādiem posmiem:
 • detalizēta uzņēmējdarbības analīze
 • darbu plānošana
 • informācijas sistēmas projektēšana
 • pilnveidošana (programmēšana), testēšana
 • galveno lietotāju apmācība
 • sistēmas testa ekspluatācija
 • sistēmas korekcija
 • sistēmas palaišana darbībā, iestatīšana
 • sistēmas darbības pārraudzīšana
Īpaša uzmanība tiek pievērsta detalizētai uzņēmējdarbības analīzei, kuras laikā tiek formulēti risināmie uzdevumi. Pamatojoties uz interviju un dokumentācijas analīzi, mēs sagatavojam apakšsistēmas ieviešanas darbu plānu, kā arī precīzus termiņus un budžetu katram apakšprojektam.

 

Projekta vadības gaita

Paralēli minētajiem posmiem tiek veikti arī obligātie projekta vadības procesi, kas ir vērsti uz visu projekta elementu kontroli un nosprausto rezultātu sasniegšanu.
 • kvalitātes vadība
 • risku vadība
 • komunikācijas vadība
 • izmaiņu vadība
 • darbu satura, termiņa un budžeta vadība
 • cilvēkresursu vadība