1C - informācijas sistēma loģistikai

Šis risinājums ir pilnvērtīga ERP (Enterprise Resource Planning) sistēma, kas paredzēta loģistikas uzņēmuma uzskaites un vadības automatizācijai. Tas veicina vadības efektivitātes paaugstināšanu, peļņas palielinājumu, arī atrisina virkni citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Īpaši detalizēti ir iestrādātas specializētās funkcijas, kas raksturīgas tikai loģistikas jomai. Sistēmas arhitektūra ļauj strādāt ar to caur tīmekļa pārlūkprogrammu.

1С sistēma paaugstina tirdzniecības personāla caurlaidspēju, pateicoties ergonomiskajām saskarnēm un iespējai strādāt pie monitora ar skārienjūtīgu displeju. Vadība un darbinieki tērē mazāk laika uz rutīnas operācijām: datu ievadei un apstrādei, dokumentu un atskaišu sagatavošanai, rīkojumu tālāknodošanai un to izpildes kontrolei. Bet izbrīvēto laiku var izmantot patiesi svarīgiem uzdevumiem, no kuriem ir atkarīga biznesa attīstība.

 

Tehniskā platforma

Par pamatu tiek ņemta Krievijas iestrādne 1С:Uzņēmums 8.2, kas pēc savas funkcionalitātes neatpaliek no analoģiskiem risinājumiem pasaulē: Microsoft Dynamics, Epicor vai HansaWorld. Galvenā tās priekšrocība attiecībā pret konkurējošajām platformām ir optimāla cenas un funkcionalitātes attiecība. Lietošanas izmaksu rādītājs (Total Cost of Ownership) 1C sistēmai ir viens no zemākajiem nozarē. Tas deva iespēju platformai 1С:Uzņēmums ieņemt vairāk nekā pusi no ERP sistēmu tirgus mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai Krievijā un citās NVS valstīs.

Šo platformu lieto vairāk nekā 10 000 loģistikas uzņēmumu, kas strādā NVS, Baltijas un citās ES valstīs. Jau vairāk nekā 1 000 000 komercsabiedrību visā pasaulē ir uzticējuši 1C sistēmām sava biznesa uzskaiti un automatizāciju.

Galvenās priekšrocības

 • iespēja strādāt ar sistēmu caur tīmekļa pārlūkprogrammu
 • pilnīga atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • ātra sistēmas palaišana ekspluatācijā, vienkārša
 • ērta intuitīvi saprotama saskarne vairākās valodās
 • iespēja veikt papildiestrādnes pēc individuālām prasībām
 • integrācijas iespēja ar citām sistēmām un iekārtām

 

Priekšrocības vadībai

 • savlaicīga aktuālās informācijas par uzņēmuma darbību saņemšana
 • uzticības paaugstināšana informācijai, datu aizmiršanas un pazušanas minimizācija
 • personāla produktivitātes un caurlaidības spējas paaugstināšana
 • personāla skaita un kvalifikācijas vajadzību samazināšana
 • biznesa procesu optimizācija

 

Priekšrocības darbiniekiem

 • visu operāciju veikšana ērtā vidē
 • mehāniskā un rutīnas darba samazinājums, pateicoties procesu automatizācijai
 • datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamības novēršana
 • automātiska ievadīto datu pareizības kontrole
 • papīra dokumentu aprites samazinājums
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana sistēmā un izdrukāšana no tās

"Ekspertu konsultācijas no uzņēmuma ITEKO puses palīdzēja izvest mūsu finanšu uzskaiti jaunā, daudz kvalitatīvākā līmenī"

Jevgēnijs Roldugins, AAS Gazprom pārstāvniecības Latvijā direktors
ГАЗПРОМ

"No tirgū piedāvātajām ERP klases automatizācijas sistēmām mēs izvēlējāmies uzņēmuma ITEKO risinājumu kā optimālāko pēc cenas un funkcionalitātes attiecībām"

Svetlana Berga, LDZ Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētāja
LATVIJAS DZELZCEĻŠ

Papildmoduļi

Sistēma var tik papildināta ar moduļiem, kas ievērojami paplašina tās funkcionalitāti:

 • tirdzniecības operācijas
 • noliktavas uzskaite
 • ražošana
 • grāmatvedība un personāls
 • kases sistēma
 • sistēma tirdzniecības aģentiem
 • pārskatu sistēma
 • dokumentu aprite

 

Sistēmas papildinājumi

Klientu apetīte un prasības nemitīgi aug, parādās vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās reizē ar komercsabiedrību. Mēs ar prieku izstrādājam papildinājumus sistēmai, novedot to līdz nepieciešamajam līmenim, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunos lietotājus.

 

Integrācija

Mēs varam savietot savus produktus ar jebkuru ārējo sistēmu un iekārtu, tādējādi novēršot vienu un to pašu datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamību un daudzkārt atvieglojot darbu. Mēs esam izstrādājuši arī diskdziņus tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšanai.

 

Uzturēšana

Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu sistēmas darbu un atjaunošanu. Mēs piedāvājam noteiktu pakalpojumu klāstu, kurā var tikt iekļauti:

 • sistēmas darbspējas nodrošināšana
 • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
 • konsultācijas lietotājiem
 • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
 • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
 • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
 • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļauj plānot izdevumus uzturēšanai un nodrošināt nepārtrauktu sistēmas darbspēju.

 


Pasūtīt prezentāciju
asd

Klienti, kuri izmanto šo risinājumu