1C - informācijas sistēma naftas un gāzes nozarei

Šis risinājums ir pilnvērtīga ERP (Enterprise Resource Planning) sistēma, kas paredzēta naftas un gāzes uzņēmuma uzskaites un vadības automatizācijai. Tas veicina vadības efektivitātes paaugstināšanu, peļņas palielinājumu, arī atrisina virkni citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Īpaši detalizēti ir iestrādātas specializētās funkcijas, kas raksturīgas tikai naftas un gāzes jomai.

1C sistēma palīdz paaugstināt uzņēmuma efektivitāti un personāla produktivitāti, palielināt ienesīgumu, kā arī atrisināt lielu daudzumu citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Vadība un darbinieki tērē mazāk laika rutīnas operācijām: datu ievadei un apstrādei, dokumentu un atskaišu sagatavošanai, rīkojumu tālāknodošanai un to izpildes kontrolei.

Šobrīd šī sistēma ir viena no vadošajām Baltijas valstu tirgū.

 

Tehniskā platforma

Par pamatu tiek ņemta Krievijas iestrādne 1С:Uzņēmums 8.2, kas pēc savas funkcionalitātes neatpaliek no analoģiskiem risinājumiem pasaulē: Microsoft Dynamics, Epicor vai HansaWorld. Galvenā tās priekšrocība attiecībā pret konkurējošajām platformām ir optimāla cenas un funkcionalitātes attiecība. Lietošanas izmaksu rādītājs (Total Cost of Ownership) 1C sistēmai ir viens no zemākajiem nozarē. Tas deva iespēju platformai 1С:Uzņēmums ieņemt vairāk nekā pusi no ERP sistēmu tirgus mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai Krievijā un citās NVS valstīs.

Šo platformu lieto vairāk nekā 1000 uzņēmumu, kas strādā naftas un gāzes tirgū NVS, Baltijas un citās ES valstīs. Kopumā 1C platformai sava biznesa automatizāciju uzticējuši vairāk nekā 1 000 000 komercsabiedrību visā pasaulē.

 

Sistēmas moduļi

Naftas un gāzes nozare

Galvenās priekšrocības

 • pilnīga atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • vairāku juridisko personu uzskaite vienotā sistēmā ar konsolidācijas iespēju
 • ātra sistēmas palaišana ekspluatācijā, vienkārša apguve
 • ērta intuitīvi saprotama saskarne vairākās valodās
 • iespēja veikt papildiestrādnes pēc individuālām prasībām
 • integrācijas iespēja ar citām sistēmām un iekārtām

 

Priekšrocības vadībai

 • savlaicīga aktuālās informācijas par uzņēmuma darbību saņemšana
 • uzticības paaugstināšana informācijai, datu aizmiršanas un pazušanas minimizācija
 • personāla produktivitātes un caurlaidības spējas paaugstināšana
 • personāla skaita un kvalifikācijas vajadzību samazināšana
 • efektīvas sadarbības organizācija starp struktūrvienībām
 • biznesa procesu optimizācija

 

Priekšrocības darbiniekiem

 • visu operāciju veikšana ērtā vidē
 • mehāniskā un rutīnas darba samazinājums, pateicoties procesu automatizācijai
 • datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamības novēršana
 • automātiska ievadīto datu pareizības kontrole
 • papīra dokumentu aprites samazinājums
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana sistēmā un izdrukāšana no tās

Tirdzniecība

 • naftas produktu tirdzniecība dažādās mērvienībās (litros un kilogramos)
 • akcīzes nodokļa aprēķins, pārskatu 1DE, 2DE, 5DE, 7DE sagatavošana
 • īpašo cenu, atlaižu un uzcenojumu fiksācija konkrētai precei vai pircējam
 • pārskati par naftas produktu apgrozījumu nomenklatūras, partiju, klientu un sertifikātu griezumā
 • rēķinu, eAD un citu tirdzniecības dokumentu sagatavošana un izdruka apmaksai
 • uzraudzība pār to, kā darbinieki ievēro noteikto cenu politiku

Naftas bāzes

 • noliktavu operāciju automatizācija (naftas produktu saņemšana, pārvietošana un norakstīšana), ņemot vērā daudzumu kilogramos, apjomu litros, faktisko blīvumu un temperatūru, blīvumu 15 grādu temperatūrā utt.
 • naftas produktu pašizmaksas automatizētā norakstīšana pēc partijām
 • rezervju inventarizācija, pielietojot kalibrēšanas tabulas, pamatojoties uz kuru tiek automātiski norakstīti iztrūkumi vai iegrāmatoti pārpalikumi
 • nepieciešamo inventarizācijas dokumentu sagatavošana: inventarizācijas akts un atskaite, iztrūkumu un pārpalikumu aprēķina dokuments, pielietojot attiecīgās aprēķina formulas

Ražošana

 • ražošanas operāciju (sajaukumu) atspoguļojums naftas bāzes tilpnēs
 • izmantojamo komponentu norakstīšana un jaunā produkta iegrāmatošana
 • pašizmaksas aprēķins ražošanas brīdī
 • ražošanas (sajaukšanas) akta sagatavošana

Plānošana

 • iepirkumu un pārdošanas plānošanas automatizācija pēc dažādiem scenārijiem
 • pasūtījumu plānošanas un sagatavošana piegādātājiem, pamatojoties uz pārdošanas plānu, pircēju pasūtījumiem un iekšējiem pasūtījumiem
 • skaitlisko (kvantitatīvo) un/vai summāro rādītāju izmantošana
 • slīdošā plānojuma iespēja
 • iepirkumu un pārdošanas plānu-faktu analīze

Klienti (CRM)

 • centralizēta informācijas glabāšana par klientiem
 • kalendārs ar visu pagājušo un plānoto notikumu atspoguļojumu
 • tirgzinības komercsabiedrību efektivitātes analīze
 • iestrādāts elektroniskā pasta modulis
 • attiecību ar klientiem vēstures analīze, tostarp ABC un XYZ analīze
 • savstarpējo norēķinu ar pircējiem, piegādātājiem un pārskatos norādāmajām personām uzskaite un kontrole, to pārbaude un korekcija
 • savstarpējo norēķinu veikšana vairākās valūtās vienlaicīgi ar automātisku kursu starpības aprēķināšanu, saistību monitorings pēc kredītlīnijām
 • nosacījumu fiksāciju pēc līgumiem ar pircējiem un piegādātājiem

Finanses

 • ​grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu uzskaite
 • personāla uzskaite, darba samaksas aprēķins un izmaksa
 • uzskaite vairākās valūtās, konvertācijas operācijas
 • valūtu kursu augšupielāde no Latvijas bankas tīmekļa vietnes
 • datu apmaiņa ar internetbankas sistēmu

Pārskati

 • ​pārskatu sagatavošana pēc jebkuriem programmā saglabātajiem datiem, tostarp arī grafiskā veidā
 • pārskatu iestatīšana atbilsto?i uzņēmuma specifikai
 • pārskata struktūras un ārējā noformējuma pašiestatīšanās
 • nepieciešamo pārskatu sagatavošana Valsts ieņēmumu dienestam un Centrālajai statistikas pārvaldei
 • reglamentēto pārskatu lejupielāde elektroniskās deklarēšanas sistēmai (EDS un EMCS)

 

"Uzņēmuma ITEKO speciālistiem ir liela pieredze naftas produktu un saistīto jomu sfērā. Vairāk nekā 15 gadus zem viņu vērīgās vadības mēs attīstām mūsu uzskaites sistēmas"

Aleksejs Šafirovs, komercsabiedrības AVT NAFTA komercdirektors
AVT NAFTA

"Ekspertu konsultācijas no uzņēmuma ITEKO puses palīdzēja izvest mūsu finanšu uzskaiti jaunā, daudz kvalitatīvākā līmenī"

Jevgēnijs Roldugins, AAS Gazprom pārstāvniecības Latvijā direktors
ГАЗПРОМ

"No tirgū piedāvātajām ERP klases automatizācijas sistēmām mēs izvēlējāmies uzņēmuma ITEKO risinājumu kā optimālāko pēc cenas un funkcionalitātes attiecībām"

Svetlana Berga, LDZ Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētāja
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
AVT NAFTA

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā AVT NAFTA

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai un ražošanai
 • automatizēto darba vietu skaits: 30
 • darbības joma: naftas produktu vairumtirdzniecība un pārkraušana
 • strādājošo skaits: 100
 • apgrozījums 2011. gadā: 43 milj. LVL

GOTIKA AUTO

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā GOTIKA AUTO

 • produkts: ERP sistēma naftas un gāzes jomai; kases (POS) sistēma
 • automatizēto darba vietu skaits: 50
 • darbības joma: degvielas uzpildes staciju tīkls
 • strādājošo skaits: 200
 • apgrozījums 2011. gadā: 28 milj. LVL

Papildmoduļi

Sistēma var tik papildināta ar moduļiem, kas ievērojami paplašina tās funkcionalitāti:

 • kases sistēma
 • sistēma tirdzniecības aģentiem
 • pārskatu sistēma
 • dokumentu aprite

 

Sistēmas papildinājumi

Klientu apetīte un prasības nemitīgi aug, parādās vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās reizē ar komercsabiedrību. Mēs ar prieku izstrādājam papildinājumus sistēmai, novedot to līdz nepieciešamajam līmenim, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunos lietotājus.

 

Integrācija

Mēs varam savietot savus produktus ar jebkuru ārējo sistēmu un iekārtu, tādējādi novēršot vienu un to pašu datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamību un daudzkārt atvieglojot darbu. Mēs esam izstrādājuši arī diskdziņus tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšanai.

 

Uzturēšana

Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu sistēmas darbu un atjaunošanu. Mēs piedāvājam noteiktu pakalpojumu klāstu, kurā var tikt iekļauti:

 • sistēmas darbspējas nodrošināšana
 • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
 • konsultācijas lietotājiem
 • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
 • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
 • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
 • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļauj plānot izdevumus uzturēšanai un nodrošināt nepārtrauktu sistēmas darbspēju.

 


Pasūtīt prezentāciju
asd

Klienti, kuri izmanto šo risinājumu