1C - informācijas sistēma mazumtirdzniecībai

Mūsu risinājums izpaužas kā pilnvērtīga POS sistēma un atrisina visus mazumtirdzniecības uzdevumus no pārdošanas organizācijas veikalos (front-office) līdz preču uzskaites optimizācijai galvenajā birojā un noliktavā (back-office). Tā der gan autonomiem veikaliem, gan arī lieliem tirdzniecības tīkliem.

1С sistēma paaugstina tirdzniecības personāla caurlaidspēju, pateicoties ergonomiskajām saskarnēm un iespējai strādāt pie monitora ar skārienjūtīgu displeju. Vadība un darbinieki tērē mazāk laika uz rutīnas operācijām: datu ievadei un apstrādei, dokumentu un atskaišu sagatavošanai, rīkojumu tālāknodošanai un to izpildes kontrolei. Bet izbrīvēto laiku var izmantot patiesi svarīgiem uzdevumiem, no kuriem ir atkarīga biznesa attīstība.

 

Tehniskā platforma

Par pamatu tiek ņemta Krievijas iestrādne 1С:Uzņēmums 8.2, kas pēc savas funkcionalitātes neatpaliek no analoģiskiem risinājumiem pasaulē: Microsoft Dynamics, Epicor vai HansaWorld. Galvenā tās priekšrocība attiecībā pret konkurējošajām platformām ir optimāla cenas un funkcionalitātes attiecība. Lietošanas izmaksu rādītājs (Total Cost of Ownership) 1C sistēmai ir viens no zemākajiem nozarē. Tas deva iespēju platformai 1С:Uzņēmums ieņemt vairāk nekā pusi no ERP sistēmu tirgus mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai Krievijā un citās NVS valstīs.

Šo platformu lieto vairāk nekā 50 000 uzņēmumu, kas nodarbojas var mazumtirdzniecību NVS, Baltijas un citās ES valstīs. Jau vairāk nekā 1 000 000 komercsabiedrību visā pasaulē ir uzticējuši 1C sistēmām sava biznesa uzskaiti un automatizāciju.

 

Sistēmas moduļi

Mazumtirdzniecība

Galvenās priekšrocības

 • neatkarība no globālā tīmekļa
 • pilnīga atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • ātra sistēmas palaišana ekspluatācijā, vienkārša apguve (līdz 2 stundām katram kasierim)
 • ērta intuitīvi saprotama saskarne vairākās valodās
 • kasiera saskarne ar iespēju lietot monitoru ar skārienjūtīgu displeju
 • iespēja veikt papildiestrādnes pēc individuālām prasībām
 • integrācijas iespēja ar citām sistēmām un iekārtām
 • iestrādāta elektroniskā instrukcija darbam ar sistēmu

 

Priekšrocības vadībai

 • savlaicīga aktuālās informācijas par uzņēmuma darbību saņemšana
 • uzticības paaugstināšana informācijai, datu aizmiršanas un pazušanas minimizācija
 • personāla produktivitātes un caurlaidības spējas paaugstināšana
 • personāla skaita un kvalifikācijas vajadzību samazināšana
 • efektīvas sadarbības organizācija starp struktūrvienībām
 • biznesa procesu optimizācija

 

Priekšrocības darbiniekiem

 • visu operāciju veikšana ērtā vidē
 • mehāniskā un rutīnas darba samazinājums, pateicoties procesu automatizācijai
 • datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamības novēršana
 • automātiska ievadīto datu pareizības kontrole
 • papīra dokumentu aprites samazinājums
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana sistēmā un izdrukāšana no tās

Tirdzniecība

 • pārdošana vairumtirdzniecībā, kā arī mazumtirdzniecībā un preces atgūšana no pircēja, tostarp pēc kases maiņas slēgšanas
 • samaksas pieņemšana skaidrā naudā, ar bankas norēķinu karti vai dāvanu karti
 • pavadzīmju izdruka, kā arī citu preču un iekšējo dokumentu izdruka
 • cenu zīmju un etiķešu sagatavošana (tostarp ar masas un apjoma norādi)
 • kases maiņas atskaites sagatavošana
 • kases aparāta pieslēgšana sistēmai tiešsaistes vai bezsaistes režīmā, kā arī citu tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšana (svari, svītru kodu skeneri, etiķešu printeri, datu savākšanas termināļi)
 • pārdošanas uzskaite pēc darbiniekiem

Rezerves

 • preču saņemšana un to nodošana atpakaļ piegādātājiem
 • preču pārvietošana starp noliktavām un tirdzniecības punktiem
 • komplektu veidošana
 • inventarizācija, pamatojoties uz kuru tiek norakstīti iztrūkumi un iegrāmatoti pārpalikumi
 • preču uzskaite vairākās mērvienībās
 • noliktavu dokumentu sagatavošana
 • preču uzskaite pēc svītru kodiem, sērijām, partijām, īpašībām un derīguma termiņiem
 • noteiktas preces pietiekamības kontrole konkrētā tirdzniecības punktā tiešsaistes režīmā

Klienti (CRM)

 • elastīga cenu veidošana, nosakot cenas katram tirdzniecības punktam vai visam tīklam
 • procentu atlaižu piemērošana pēc diskonta kartēm (fiksētās atlaides un krājatlaides), kā arī atlaides dažādās tirdzniecības vietās, atlaides par čeka summu, terminētās atlaides, atlaides noteiktam preču skaitam vai noteiktam apmaksas veidam
 • periodiskās akcijas
 • dāvanu karšu pārdošana
 • klienta karšu piemērošana ar detalizētas uzskaites iespēju par katru klientu

Pārskati

 • pārskatu sagatavošana par jebkuriem saglabātajiem datiem, tostarp grafiskā veidā
 • datu analīze gan par atsevišķu tirdzniecības vietu, gan arī par visu mazumtirdzniecības tīklu
 • iespēja iestatīt pārskatus atbilstoši uzņēmuma specifikai
 • pārskatu struktūras un ārējā noformējuma pašiestatīšanās
 • apgrozījuma analīze pēc preču grupām
 • daudzpusīga pārdošanas un pārdevēju darba efektivitātes analīze 
 • pārdošanas analīze ar detalizāciju līdz čekiem, statistikas veidošana

Citas iespējas

 • ​personāla darba laika uzskaite, tā noslodzes plānu-faktu analīze
 • naudas līdzekļu kustība starp tirdzniecības vietām
 • programmas sinhronizācija visām tirdzniecības vietām
 • datu apmaiņa ar citām informācijas sistēmām (uzņēmuma vadības sistēmām − ERP, grāmatvedības un tirdzniecības sistēmām)
 • personāla darba grafiku izstrāde

"ITEKO izstrādātā mazumtirdzniecības ERP sistēma – efektīvs, un tajā pašā laikā vienkāršs un ļoti ērts instruments. Pārdomātā plānošanas sistēma ļauj turēt veikalos optimālu sortimentu un krājumus"

Dmitrijs Surigins, tirdzniecības tīkla SIBERIKA direktors
SIBERIKA

"Ekspertu konsultācijas no uzņēmuma ITEKO puses palīdzēja izvest mūsu finanšu uzskaiti jaunā, daudz kvalitatīvākā līmenī"

Jevgēnijs Roldugins, AAS Gazprom pārstāvniecības Latvijā direktors
ГАЗПРОМ

"No tirgū piedāvātajām ERP klases automatizācijas sistēmām mēs izvēlējāmies uzņēmuma ITEKO risinājumu kā optimālāko pēc cenas un funkcionalitātes attiecībām"

Svetlana Berga, LDZ Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētāja
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
GOTIKA AUTO

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā GOTIKA AUTO

 • produkts: ERP sistēma naftas un gāzes jomai; kases (POS) sistēma
 • automatizēto darba vietu skaits: 50
 • darbības joma: degvielas uzpildes staciju tīkls
 • strādājošo skaits: 200
 • apgrozījums 2011. gadā: 28 milj. LVL

SIBERIKA

ERP sistēmas ieviešana tirdzniecības tīklā SIBERIKA

 • produkts: ERP sistēma mazumtirdzniecībai
 • automatizēto darba vietu skaits: 15
 • darbības joma: kosmētikas preču veikalu tīkls
 • strādājošo skaits: 45
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: 1,5 milj. LVL

Papildmoduļi

Sistēma var tik papildināta ar moduļiem, kas ievērojami paplašina tās funkcionalitāti:

 • noliktavas uzskaite
 • ražošana
 • loģistika
 • grāmatvedība un personāls
 • sistēma tirdzniecības aģentiem
 • pārskatu sistēma
 • dokumentu aprite

 

Sistēmas papildinājumi

Klientu apetīte un prasības nemitīgi aug, parādās vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās reizē ar komercsabiedrību. Mēs ar prieku izstrādājam papildinājumus sistēmai, novedot to līdz nepieciešamajam līmenim, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunos lietotājus.

 

Integrācija

Mēs varam savietot savus produktus ar jebkuru ārējo sistēmu un iekārtu, tādējādi novēršot vienu un to pašu datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamību un daudzkārt atvieglojot darbu. Mēs esam izstrādājuši arī diskdziņus tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšanai.

 

Uzturēšana

Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu sistēmas darbu un atjaunošanu. Mēs piedāvājam noteiktu pakalpojumu klāstu, kurā var tikt iekļauti:

 • sistēmas darbspējas nodrošināšana
 • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
 • konsultācijas lietotājiem
 • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
 • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
 • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
 • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļauj plānot izdevumus uzturēšanai un nodrošināt nepārtrauktu sistēmas darbspēju.

 


Pasūtīt prezentāciju
asd

Klienti, kuri izmanto šo risinājumu