1C - informācijas sistēma vairumtirdzniecībai

Šis risinājums ļauj maksimāli automatizēt tirdzniecības operācijas un noliktavu uzskaiti jebkura mēroga uzņēmumos. Sistēma veicina vadības efektivitātes un personāla produktivitātes paaugstināšanu, peļņas palielinājumu, kā arī atrisina ievērojamu daudzumu citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Sistēmas arhitektūra spēj tikt galā ar jebkuru datu apjomu.

1C sistēma palīdz paaugstināt uzņēmuma efektivitāti un personāla produktivitāti, palielināt ienesīgumu, kā arī atrisināt lielu daudzumu citu stratēģisku un ikdienišķu uzdevumu. Vadība un darbinieki tērē mazāk laika rutīnas operācijām: datu ievadei un apstrādei, dokumentu un atskaišu sagatavošanai, rīkojumu tālāknodošanai un to izpildes kontrolei. Bet izbrīvēto laiku var izmantot patiesi svarīgiem uzdevumiem, no kuriem ir atkarīga biznesa attīstība. Tiek optimizēta arī naudas līdzekļu izmantošana – pateicoties izdevumu plānošanai, izmaksu kontrolei, kļūdu izslēgšanai un noliktavas rezervju sakārtošanai.

 

Tehniskā platforma

Par pamatu tiek ņemta Krievijas iestrādne 1С:Uzņēmums 8.2, kas pēc savas funkcionalitātes neatpaliek no analoģiskiem risinājumiem pasaulē: Microsoft Dynamics, Epicor vai HansaWorld. Galvenā tās priekšrocība attiecībā pret konkurējošajām platformām ir optimāla cenas un funkcionalitātes attiecība. Lietošanas izmaksu rādītājs (Total Cost of Ownership) 1C sistēmai ir viens no zemākajiem nozarē. Tas deva iespēju platformai 1С:Uzņēmums ieņemt vairāk nekā pusi no ERP sistēmu tirgus mazajai un vidējai uzņēmējdarbībai Krievijā un citās NVS valstīs.

Šo platformu lieto vairāk nekā 100 000 uzņēmumu, kas nodarbojas var vairumtirdzniecību NVS, Baltijas un citās ES valstīs. Jau vairāk nekā 1 000 000 komercsabiedrību visā pasaulē ir uzticējuši 1C sistēmām sava biznesa uzskaiti un automatizāciju.

 

Sistēmas moduļi

Vairumtirdzniecība

Galvenās priekšrocības

 • pilnīga atbilstība Latvijas normatīvo aktu prasībām
 • vairāku juridisko personu uzskaite vienotā sistēmā ar konsolidācijas iespēju
 • ātra sistēmas palaišana ekspluatācijā, vienkārša apguve
 • ērta intuitīvi saprotama saskarne vairākās valodās
 • iespēja veikt papildiestrādnes pēc individuālām prasībām
 • integrācijas iespēja ar citām sistēmām un iekārtām
 • iestrādāta elektroniskā instrukcija darbam ar sistēmu

 

Priekšrocības vadībai

 • savlaicīga aktuālās informācijas par uzņēmuma darbību saņemšana
 • uzticības paaugstināšana informācijai, datu aizmiršanas un pazušanas minimizācija
 • personāla produktivitātes un caurlaidības spējas paaugstināšana
 • personāla skaita un kvalifikācijas vajadzību samazināšana
 • efektīvas sadarbības organizācija starp struktūrvienībām
 • biznesa procesu optimizācija

 

Priekšrocības darbiniekiem

 • visu operāciju veikšana ērtā vidē
 • mehāniskā un rutīnas darba samazinājums, pateicoties procesu automatizācijai
 • datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamības novēršana
 • automātiska ievadīto datu pareizības kontrole
 • papīra dokumentu aprites samazinājums
 • visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana sistēmā un izdrukāšana no tās

Tirdzniecība

 • iepirkumi un realizācija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecībā
 • vairumtirdzniecības realizācijas atspoguļojums tiešsaistes režīmā vai uz inventarizācijas pamata
 • īpašo cenu, atlaižu un uzcenojumu fiksācija noteiktai precei vai pircējam
 • kontrole pār to, kā uzņēmuma darbinieki ievēro noteikto cenu politiku
 • konkurentu cenu uzskaite ar turpmākas situācijas un tirgus dinamikas analīzes iespēju
 • pasūtījumu sagatavošana piegādātājiem, pamatojoties uz pircēju pasūtījumiem
 • maksājumu rēķinu, pavadzīmju un citu tirdzniecības dokumentu sagatavošana un izdruka
 • tirdzniecības ierīču pieslēgšana
 • sērijveida cenas zīmju, etiķešu un cenrāžu izdruka
 • daudzpusīga pārdošanas un tirdzniecības personāla efektivitātes analīze​

Noliktava

 • preču saņemšana, pārvietošana un norakstīšana noliktavās
 • komplektu sastādīšana ar tiem izmantoto preču automātisku norakstīšanu un gatavā komplekta uzlikšanu uzskaitē
 • rezervju inventarizācija, pamatojoties uz kuru tiek ņemti uzskaitē pārpalikumi vai norakstīti iztrūkumi
 • preču vērtības aprēķins to norakstīšanas gadījumā, piemērojot FIFO metodi vai pēc vidējās pašizmaksas
 • preču uzskaite pēc sērijām, partijām, īpašībām, derīguma termiņiem un citām pazīmēm
 • kvantitatīvās un kvantitatīvi summārās uzskaites kārtošana vairākās glabāšanas vienībās
 • pavadošo izdevumu iekļaušana preces pašizmaksā
 • noliktavas iekārtu pieslēgšana
 • preču svītru kodu un svara kodu sērijveida izgatavošana un izmantošana

Plānošana

 • iepirkumu un pārdošanas plānošana, ņemot vērā dažādus scenārijus
 • izdevumu un naudas līdzekļu ienākumu plānošana
 • iepirkumu plānošana, pamatojoties uz pārdošanas plānu, pircēju pasūtījumiem un iekšējiem pasūtījumiem, automātiska pasūtījumu sagatavošana piegādātājiem
 • rezervju apjomu plānošana noliktavā (just-in-time princips)
 • apkopojošo plānu sagatavošana ar iespēju tos detalizēt pēc piegādātājiem, pircējiem, līgumiem vai pasūtījumiem
 • skaitlisko (kvantitatīvo) un/vai summāro rādītāju izmantošana
 • slīdošā plānojuma iespēja

Klienti (CRM)

 • centralizēta visas informācijas glabāšana par reālajiem un potenciālajiem klientiem
 • kalendāra kārtošana, atspoguļojot visus bijušos un plānotos notikumus par katru klientu (zvani, tikšanās, rēķinu, pretenziju nosūtīšana utt.)
 • automātiski atgādinājumi par gaidāmajiem kontaktiem ar līdzējiem, dzimšanas dienām un citiem plānotiem notikumiem
 • anketēšana ar tai sekojošo automātisko rezultātu apstrādi
 • iebūvēts elektroniskā pasta modulis, kā arī sinhronizācijas iespēja ar e-pasta programmām Microsoft Outlook, Outlook Express un The Bat!
 • attiecību ar klientiem vēstures analīze, tostarp ABC un XYZ analīze
 • tirgzinības komercsabiedrību efektivitātes analīze

Finanses

 • kases un bankas operāciju uzskaite vairākās valūtās, konvertācijas operācijas
 • kases ieņēmumu un izdevumu orderu, kases grāmatas, kā arī citu finanšu dokumentu sagatavošana un izdruka
 • latvijas bankas valūtu kursu augšupielāde
 • datu apmaiņa ar internetbankas sistēmu
 • savstarpējo norēķinu uzskaite ar pircējiem, piegādātājiem un pārskatos iekļaujamajām personām
 • savstarpējo norēķinu analīze, ieskaitot šā brīža situāciju, savstarpējo attiecību vēsturi, samaksas nosacījumu pārkāpumus un citus parametrus
 • operāciju izpildes liegums parādu limita pārsnieguma gadījumā
 • savstarpējo norēķinu kārtošana pēc līgumiem, pasūtījumiem un/vai norēķinu dokumentiem
 • nosacījumu fiksācija pēc līgumiem ar pircējiem un piegādātājiem
 • savstarpējo norēķinu kārtošana vienlaicīgi vairākās valūtās ar kursu starpības automātisku aprēķinu
 • savstarpējo norēķinu pārbaude un korekcija
 • saistību monitorings pēc kredītlīnijām

Pārskati

 • pārskatu sagatavošana par jebkuriem saglabātajiem datiem, tostarp grafiskā veidā
 • iespēja iestatīt pārskatus atbilstoši uzņēmuma specifikai
 • patstāvīga pārskatu struktūras un ārējā izskata iestatīšana
 • viena pārskata detalizācija, pamatojoties uz citu pārskatu
 • kompleksa vairāku līmeņu pārskata sagatavošana par uzņēmuma darbību
 • plānu-faktu analīze

"Uzņēmuma ITEKO izstrādātā sistēma tirdzniecības aģentiem aizstāja veselu štatu pasūtījumu ievadīšanas operatoru. Tagad dati no mobilā aparāta automātiski ienāk sistēmā"

Aleksandrs Karlikovs, komercsabiedrības DABA VES ģenerāldirektors
DABA VES

"Uzņēmuma ITEKO ieviestais risinājums AĢENT PLUS jūtami paaugstināja mūsu tirdzniecības aģentu efektivitāti. Daudzkārtīgi izauga apkalpoto klientu un iegūto pasūtījumu skaits"

Jeļena Dubrovina, uzņēmuma LD STELS direktore
LD STELS

"Ekspertu konsultācijas no uzņēmuma ITEKO puses palīdzēja izvest mūsu finanšu uzskaiti jaunā, daudz kvalitatīvākā līmenī"

Jevgēnijs Roldugins, AAS Gazprom pārstāvniecības Latvijā direktors
ГАЗПРОМ

"No tirgū piedāvātajām ERP klases automatizācijas sistēmām mēs izvēlējāmies uzņēmuma ITEKO risinājumu kā optimālāko pēc cenas un funkcionalitātes attiecībām"

Svetlana Berga, LDZ Ritošā sastāva serviss valdes priekšsēdētāja
LATVIJAS DZELZCEĻŠ
DABA VES

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā DABA VES

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai un ražošanai
 • automatizēto darba vietu skaits: 40
 • darbības joma: ūdens un bezalkoholisko dzērienu ražošana, pārtikas preču vairumtirdzniecība
 • strādājošo skaits: 100
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: > 3,5 milj. LVL

COMPASS TRANSIT

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā COMPASS TRANSIT

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai
 • automatizēto darba vietu skaits: 10
 • darbības joma: kuģu apgāde
 • strādājošo skaits: 50
 • kopējais apgrozījums par 2011. gadu: 5 milj. LVL

LD STELS

ERP sistēmas ieviešana uzņēmumā LD STELS

 • produkts: ERP sistēma vairumtirdzniecībai; sistēma AGENT PLUS tirdzniecības pārstāvjiem
 • automatizēto darba vietu skaits: 35
 • darbības joma: kosmētisko līdzekļu un sadzīves ķīmijas tirdzniecība
 • strādājošo skaits: 45
 • kopējais apgrozījums 2011. gadā: > 1,5 milj. LVL

Papildmoduļi

Sistēma var tik papildināta ar moduļiem, kas ievērojami paplašina tās funkcionalitāti:

 • ražošana
 • loģistika
 • grāmatvedība un personāls
 • kases sistēma
 • sistēma tirdzniecības aģentiem
 • pārskatu sistēma
 • dokumentu aprite

 

Sistēmas papildinājumi

Klientu apetīte un prasības nemitīgi aug, parādās vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās reizē ar komercsabiedrību. Mēs ar prieku izstrādājam papildinājumus sistēmai, novedot to līdz nepieciešamajam līmenim, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunos lietotājus.

 

Integrācija

Mēs varam savietot savus produktus ar jebkuru ārējo sistēmu un iekārtu, tādējādi novēršot vienu un to pašu datu atkārtotas ievadīšanas nepieciešamību un daudzkārt atvieglojot darbu. Mēs esam izstrādājuši arī diskdziņus tirdzniecības un noliktavu iekārtu pieslēgšanai.

 

Uzturēšana

Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu sistēmas darbu un atjaunošanu. Mēs piedāvājam noteiktu pakalpojumu klāstu, kurā var tikt iekļauti:

 • sistēmas darbspējas nodrošināšana
 • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
 • konsultācijas lietotājiem
 • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
 • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
 • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
 • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļauj plānot izdevumus uzturēšanai un nodrošināt nepārtrauktu sistēmas darbspēju.

 


Pasūtīt prezentāciju
asd

Klienti, kuri izmanto šo risinājumu