1С - nozaru risinājumi

Mēs piedāvājam sistēmas dažādu uzņēmējdarbības jomu automatizācijai. Tās ir pielāgotas vietējo normatīvo aktu specifikai un satur speciālos nozaru mehānismus, funkcijas, pārskatu un citu dokumentu veidlapas.

Kopš 1999. gada mēs esam uzkrājuši apjomīgu pieredzi dažādu nozaru automatizācijā. Esam atrisinājuši daudzus specifiskus uzdevumus, kā arī izstrādājuši lielu skaitu unikālu risinājumu, tādējādi kļūstot par īstiem ekspertiem. Mēs labi pārzinām biznesa procesa, funkciju, grāmatvedības un tiesiskā regulējuma īpatnības katrā no minētajām nozarēm.


Šīs ir pašas specifiskākās uzņēmējdarbības jomas, kurās mums ir ekspertu cienīga pieredze. Vienlaikus mēs piedāvājam risinājumus arī tām nozarēm, kurām ir līdzīga specifika.