Sistēmu izstrāde: 1С, PHP, JAVA, iOS, Android, BlackBerry

Specifisku uzdevumu risināšanai mēs esam gatavi izstrādāt sistēmu no nulles. Savos darba gados esam izstrādājuši dažāda līmeņa risinājumus, sākot ar sarežģītām ERP sistēmām, beidzot ar multifunkcionāliem Web resursiem.

Esam uzkonstruējuši efektīvu izstrādes procesu un kļuvuši par ekspertiem projektu vadības jomā. Mūsu izstrādātā metodoloģija palīdz maksimāli efektīvi izpildīt visus darbus projekta ietvaros, sākot ar detalizētu uzņēmējdarbības analīzi un specifikācijas izstrādi, līdz pat lietotāju apmācībai un apkalpošanai.

Atkarībā no sistēmas specifikas un uzdevumu sarežģītības pakāpes mēs izmantojam optimālas izstrādes tehnoloģijas un pieejas. Uz šo dienu mēs esam eksperti šādās platformās:

  • 1С:Uzņēmums
  • Web platformas (PHP, JAVA)
  • mobilās platformas (iOS, Android, BlackBerry, Microsoft)

 

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

 

Ņemot vērā katra uzņēmuma īpatnības un atšķirības starp dažādām valstīm, kurās šie uzņēmumi darbojas, standarta uzskaites sistēmas ne vienmēr pilnā mērā tiek galā ar saviem uzdevumiem. Sistēmas funkcionālās iespējas var izrādīties nepietiekamas, vai arī tās darbojas savādāk, nekā tas nepieciešams. Turklāt vairums standarta sistēmas iespēju vispār nav izmantojams.

Rezultātā uzņēmumiem nākas pieskaņoties sistēmas darbībai ("lauzt" savus biznesa procesus) vai izmantot vairākas šādas sistēmas. Īpaši jūtami šī problēma ietekmē uzņēmuma attīstības iespējas.

Tāpēc tieši individuālas sistēmas izveide var atrisināt minētās problēmas. Tas ļauj pakārtot sistēmas darbību uzņēmuma specifikai, īstenojot caur to savus unikālos biznesa procesus un nepārmaksājot par "liekajām” funkcijām.