1C - konsultāciju pakalpojumi

Mēs sniedzam konsultāciju pakalpojumus biznesa procesu stratēģijas, vadības, uzskaites un efektivitātes jautājumos. Tas tiek veikts ne vien, ieviešot mūsdienīgas informācijas sistēmas, bet arī izstrādājot biznesa procesu politikas un tās izmaiņu jauno organizāciju.

Īstenojot daudzos projektus vienas jomas uzņēmumos, mēs esam saskarušies ar līdzīgiem uzdevumiem un trūkumiem. Ciešā sadarbība ar nozares speciālistiem deva mums nepieciešamās praktiskās iemaņas. Gadu no gada slīpējot savu kompetenci, mēs esam kļuvuši par ekspertiem daudzās jomās, no kurām galvenās ir:

  • vairumtirdzniecība
  • vazumtirdzniecība
  • ražošana
  • loģistika
  • naftas un gāzes joma

Mēs lieliski pārzinām šo nozaru specifiku saistībā ar tiem raksturīgajiem biznesa procesiem, juridiskajām, grāmatvedības, personālvadības un citām niansēm. Uzkrātā pieredze pastāvīgi tiek pilnveidota specializētajos treniņos un semināros. Mēs piedalāmies visos galvenajos nozares pasākumos un sekojam katras jomas tendencēm. Dažām no tām mēs esam izstrādājuši specifiskas tieši attiecīgajai nozarei piemērojamās informācijas sistēmas.

Praksē mēs redzam, kādas problēmas nodarbina attiecīgo nozaru speciālistus, kā arī piedalāmies to risināšanā. Tas ļauj mums runāt ar šo jomu pārstāvjiem vienā valodā, kā arī piedāvāt svaigus un, pats galvenais, efektīvus risinājumus.