1C - uzturēšana
Ekspluatācijā palaistai informācijas sistēmai nepieciešama pastāvīga apkalpe un attīstīšana. Tieši šos pakalpojumus sniedz mūsu uzturēšanas nodaļa ar nodalītu izsaukumu centru. Atkarībā no prasībām mēs piedāvājam optimālāko sadarbības modeli.

 

Vienreizējie pakalpojumi

Klientu apetīte un prasības pastāvīgi pieaug, rodas vajadzība pēc jaunām funkcionālām iespējām sistēmā. Tai jāattīstās kopā ar uzņēmumu. Mēs ar prieku veicam papildiestrādnes sistēmā, nodrošinot vajadzīgo līmeni, sniedzam konsultācijas un apmācām jaunus lietotājus.

 

Pastāvīga uzturēšana

Pastāvīga sistēmas uzturēšana ir ērts sadarbības modelis. Par fiksētu ikmēneša maksu mēs nodrošinām nepārtrauktu tās darbību. Mēs piedāvājam pakalpojumu komplektu, kurā var tikt iekļauti:

  • sistēmas darbspējas nodrošināšana
  • avārijas situāciju operatīva risināšana (SLA ievērošana)
  • konsultācijas lietotājiem
  • sistēmas atjaunošana atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos
  • ievadītās informācijas audits, ieteikumi kļūdu labošanai
  • datu rezerves kopēšanas nodrošināšana
  • fiksēts ikmēneša papildiestrādņu vai konsultāciju apjoms

Iepriekš norunāts pakalpojumu apjoms ļaus plānot uzturēšanas izdevumus un nodrošināt pastāvīgu sistēmas darbspēju.